CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Aktuálně o lidských papilomavirech pohledem onkogynekologa

Od začátku dubna vstoupí v platnost úhrada vakcíny proti lidskému papilomaviru pro dívky ve věkové kategorii 13 až 14 let. Tomuto rozhodnutí předcházely diskuse jak v odborné veřejnosti, tak se zástupci ministerstva zdravotnictví a plátců péče. Nepřekvapí proto, že do programu satelitního symposia společnosti GSK na letošním Kongresu primární péče byla zařazena také přednáška onkogynekologa, konkrétně MUDr. Jiřího Slámy, Ph.D., z Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF a VFN v Praze.


Dalo by se bez nadsázky říci, že situace týkající se karcinomu děložního hrdla je zoufalá. Z údajů národního onkologického registru vyplývá, že v posledních třiceti letech nedošlo v této oblasti k žádnému zlepšení. Přibližně stejný počet žen každý rok onemocní a velmi podobné jsou i počty úmrtí na tuto diagnózu. „Konkrétně je to 1 000 nových případů a 400 úmrtí na karcinom děložního hrdla za rok, přičemž v současné době u nás žije s touto diagnózou více než 16 000 žen,“ doplňuje MUDr. Sláma. V pomyslném žebříčku výskytu karcinomu děložního hrdla zaujímáme postavení před většinou vyspělých zemí EU, a řadíme se tak spíše na nelichotivou úroveň východoevropských států.

Celý článek na webu Medical Tribune

27.3.2012 Medical Tribune 5/2012


Zpět