CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Česká onkologie má co nabídnout

Narůstající počty pacientů, matoucí podmínky úhrad u některých léků, úhradové dodatky podepisované skoro s ročním zpožděním, přenášení odpovědnosti za dostupnost léčby na ošetřující lékaře. To jsou jen některé problémy, jimž čelí onkologická pracoviště, a v jejich seznamu by se dalo dlouho pokračovat. V takovém nepřehledném prostředí snadno zaniká jedno podstatné sdělení – česká onkologie na tom není špatně.


Především u těch nejčetnějších nádorů – karcinomu kolorekta či prostaty, nejzřetelněji pak u karcinomu prsu – mají křivky incidence a mortality stejný vztah: připomínají rozevírající se nůžky. „V souhrnu lze říci, že nejnovější data potvrzují stále rostoucí incidenci onkologických onemocnění a u většiny nádorů stagnující, nebo dokonce klesající mortalitu – jinými slovy, onkologická léčba je stále úspěšnější. To má za následek nárůst prevalence – je stále více pacientů, které je třeba léčit nebo alespoň sledovat,“ říká ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Celý článek na webu Medical Tribune

1.3.2012 Medical Tribune 3/2012


Zpět