CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Domácí testy na HPV se v mexické studii osvědčily

Autoři mexické studie tvrdí, že domácí sebetestování na lidský papilomavirus (HPV) vykazuje téměř srovnatelnou senzitivitu jako konvenční cytologie, co se týče karcinomu děložního hrdla či prekancerózních změn.


Ze studie však vyplynulo i to, že domácí test na HPV má významně vyšší počet falešně pozitivních výsledků ve srovnání s cytologií.

Výsledky randomizované kontrolní studie, do které se zapojily mexické ženy z dělnického prostředí ve věku 25 až 65 let, poukazují na užitečnost domácího sebetestování na HPV – zvláště pak v oblastech, kde ženy mají možnost podstoupit screeningové vyšetření jen párkrát za život.

Tento přístup by se mohl zvláště osvědčit v rozvojových zemích, kde nejsou běžně rozšířené klasické stěry z děložního čípku, a také v sociálně znevýhodněných oblastech některých bohatých zemí.

Studii, jejíž závěry byly publikovány v odborném časopise Lancet, společně řídili prof. Eduardo Lazcano-Ponce, který působí v mexickém Národním institutu veřejného zdraví (Instituto Nacional de Salud Pública), a prof. Attila T. Lorincz z londýnského Wolfsonova ústavu preventivního lékařství (Wolfson Institute of Preventive Medicine).

Do studie bylo zahrnuto celkem 25 061 žen, které byly náhodně rozřazeny do dvou skupin: 12 330 jich mělo provést domácí HPV test, zatímco zbývajících 12 731 se mělo dostavit na klasický stěr z děložního hrdla. Ve skupině podomácku testovaných žen dodrželo předepsaný postup 9 202 účastnic, zatímco ve skupině testované vyšetřením cytologického stěru se screeningu zúčastnilo 11 054 žen.

Tým výzkumníků působících na celém území Mexika došel k závěru, že pozitivní výsledky na HPV vykazovalo 9,8 % žen, zatímco abnormání výsledek cytologického vyšetření byl zaznamenán u 0,38 % žen.

Domácí HPV test odhalil závažné změny na děložním hrdle u 117 z 10 000 samovyšetřených žen, zatímco cytologie identifikovala závažné změny u 34 z 10 000 žen vyšetřených klasicky.

HPV test dále detekoval 4,2krát více případů invazivního karcinomu děložního hrdla než konvenční cytologie (tj. 30 případů na 10 000 žen vs. 7 případů na 10 000 žen). Jenže tzv. „pozitivní prediktivní hodnota“ domácího HPV testu ve vztahu ke změnám na děložním hrdle dosahovala pouhých 12,2 % (tzn. pouze asi 12 % případů závažných změn, které „odhalil“ domácí HPV test, se skutečně potvrdilo i při dodatečném lékařském vyšetření), zatímco u cytologie to bylo 90,5 %.

Autoři připustili, že pozitivní prediktivní hodnota u domácího HPV testu je „poměrně nízká, ale přijatelná“, a že výsledky studie ukazují, že bude potřeba uskutečnit další studie, které určí, zda žena vykazující HPV pozitivitu skutečně potřebuje další vyšetření.

Prof. Lazcano-Ponce a prof. Lorincz dodali: „Domácí odběr vzorku na HPV test – zvláště pak v regionech odsouvaných na okraj zájmu – by omezil závislost na cytologických laboratořích a umožnil by vyšší pokrytí cílové populace ke screeningu, přičemž by nabídl vyšší senzitivitu detekce karcinomu děložního hrdla i prekurzorových lézí.“

Komentář ke studii napsali dr. Nubia Muñozová z Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute) v kolumbijské Bogotě a dr. Rolando Herrero z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) ve francouzském Lyonu. Oba odborníci uvedli, že výsledky mexické studie jsou potěšující a že větší části se potvrdilo to, co naznačily již některé předchozí studie. Nezapomněli dodat, že HPV-pozitivní ženy by se měly podrobit dalšímu vyšetření, jako je kvalitní cytologie, opakovaný HPV test nebo jiné biomarkery, přičemž každá z uvedených metod má své výhody i omezení.

Mexiko je považováno za první zemi na světě, která v celonárodním měřítku zavádí HPV testy jako primární screeningovou metodu, zatímco stěr z děložního čípku je proveden až v případě pozitivity HPV testu. V Mexiku již byla vybudována rozsáhlá síť specializovaných laboratoří a provedeno několik milionů HPV testů.

Reference

  1. Lazcano-Ponce, E., Lorincz, A. T., et al. (2011). Self-collection of vaginal specimens for human papillomavirus testing in cervical cancer prevention (MARCH): a community-based randomised controlled trial The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61522-5

4.11.2011 Cancer Research UK


Zpět