CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Česká republika zavádí úhradu nepovinné HPV vakcinace

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším výskytem karcinomu děložního čípku. Čím dál častěji se navíc toto onemocnění vyskytuje u mladších žen a dívek. Proto byla schválena změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která umožnila nový způsob hrazení vakcín proti lidským papilomavirům (HPV). A co bude tato změna znamenat v praxi? O vyjádření MT požádala MUDr. Hanu Cabrnochovou, předsedkyni Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.


Koho se nově bezplatné očkování proti HPV bude týkat? „Od 1. dubna mají nárok na úhradu tohoto očkování ze zdravotního pojištění dívky od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku věku. Pro plnou úhradu vakcinace bude stačit, že v této věkové kategorii bude očkování zahájeno, což v praxi znamená, že na úhradu všech tří dávek budou mít nárok dívky, které dostanou první dávku nejpozději den před 14. narozeninami,“ vysvětluje MUDr. Cabrnochová. Dívky, jimž bude 14 let do prvního dubna letošního roku, už do této úhrady nespadají, není však vyloučeno, že budou nakonec moci využít některý z jiných produktů zdravotních pojišťoven, který jim přispěje na toto očkování. Za plnou úhradu však mohou očkování nadále využívat i další dívky a ženy ve věkovém rozmezí daném schváleným SPC. Za optimální se však považuje vakcinovat ještě před zahájením pohlavního života.

Celý článek  na webu Medical Tribune

2.2.2012 Medical Tribune 1/2012


Zpět