CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

1. národní kongres o kolorektálním karcinomu

Pořádající odborné společnosti si vás dovolují pozvat na 1. národní kongres o kolorektálním karcinomu, který se koná 9.–10. 12. 2011 v Praze.


Tato akce vznikla jako společná iniciativa pěti odborných společností České lékařské společnosti JEP, ale přesahuje i do dalších specializací. Cílem je dosáhnout multidisciplinární spolupráce v oblasti časné diagnostiky a léčby pacientů s tímto zhoubným onemocněním. Neboť právě při pozdní diagnostice lze i přes adekvátní léčbu jen obtížně ovlivnit špatnou prognózu.

Kongres je koncipován ve formě dvou paralelních sekcí (postgraduální kurz a sympozia), doplněných o prezentaci posterů. Pozvání přijali přední tuzemští i zahraniční odborníci v oblasti prevence, diagnostiky i terapie tohoto zhoubného onemocnění.

Pořadatelé

Další informace

11.10.2011


Zpět